Rishabh Pant in Border-Gavaskar Trophy

Ivy Sarkar

MATCHES-7

MATCHES-7

INNINGS-12

MATCHES-7

INNINGS-12

RUNS - 624

MATCHES-7

INNINGS-12

RUNS - 624

HIGHEST SCORE - 159*

MATCHES-7

INNINGS-12

RUNS - 624

HIGHEST SCORE - 159*

AVG - 62.40

MATCHES-7

INNINGS-12

RUNS - 624

HIGHEST SCORE - 159*

AVG - 62.40

CENTURY - 1

MATCHES-7

INNINGS-12

RUNS - 624

HIGHEST SCORE - 159*

AVG - 62.40

CENTURY - 1

50S - 2

Follow us on Google News.